Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua qua công cụ tìm kiếm trên web. Bạn có thể lọc sản phẩm cần tìm kiếm theo từng danh mục sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm yêu thích

Bấm Chat Ngay nếu bạn cần hỏi Người bán thêm thông tin về sản phẩm
Bấm Thêm vào giỏ hàng nếu bạn muốn tiếp tục chọn mua sản phẩm khác
Bấm Mua hàng nếu bạn chỉ muốn mua sản phẩm đó

Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng > chọn lại sản phẩm bạn muốn mua > Bấm Mua hàng

Kiểm tra lại thông tin đơn hàng rồi chọn Tiến hành thanh toán

Bước 4: Chọn địa chỉ nhận hàng, đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán phù hợp

Cập nhật thông tin của người mua hàng

Bước 5: Bấm Đặt hàng và chờ nhận hàng